Ynglingekorpset i Horten

Marinemuseet i Horten er berømt for sin fantastiske samling av båter og maritime gjenstander.

Blant annet ligger en hel undervannsbåt på land, og den er åpen for besøkende. Vi arrangerer museumsbesøk både for hele korps og for enkeltmusikanter.

Museet skriver dette om seg selv:

Et av verdens eldste marinemuseer har holdt til i samme bygning i Horten siden 1864. Her strekker museets utstillinger seg over mer enn 2000 kvadratmeter. Utstillingene dekker blant annet storhetstiden til den dansk-norske marine, kanonbåtkrigen 1807-1814, oppbygningen av en egen norsk marine etter 1814, unionsoppløsningen i 1905 og utviklingen før-, under- og etter de to verdenskrigene. Med sine mer enn 150 fartøysmodeller og mengden av gjenstander får publikum en unik nærhet til historien.

Marinemuseet er gratis. Åpningstidene står nederst på websiden deres.

Det er ikke vanskelig å bruke to timer på dette museet!

Merk at Marinemuseet ligger ute på gamle Karjohansvern Orlogsstasjon. Dette er ligger et lite stykke utenfor Horten sentrum. Korps uten buss må regne med ca 20 minutters gange. Hvis dere kommer veldig mange setter de nok pris på å få beskjed litt på forhånd. Send en mail til mar-mus@online.no.

Aktivitetstorg

Relaterte sider