Ynglingekorpset i Horten

Korpsfestival er ikke bare musikk og samvær, det er også en rekke forventninger. Ikke minst hos musikanter og drillere, som gleder seg til en hyggelig helg.

Hva vi håper at dere forventer?

Vi har satt sammen et festivalprogram som vi håper vil falle i smak. Rundt dette har vi etter beste evne bygget opp nødvendig logistikk relatert til overnatting, mat og drikke, transport og underholdning.

Vi vil gjerne at dere har klare forventninger til oss når det gjelder alt dette. I tillegg håper vi at dere forventer god kommunikasjon, klare beskjeder og en hyggelig og uformell tone.

Hvis vi på noen måte ikke møter disse forventningen setter vi stor pris på konstruktive og klare tilbakemeldinger.

Hva forventes av gjestekorpsene?

Festivalen stiller ingen spesielle krav til korpsene, men håper jo at alle stiller med godt humør og masse spilleglede!

Konkurranser er frivillige. Fellesnummer blir varslet i god tid. Er dere få musikanter og "lite spillbare" kan vi hjelpe dere med til å spille sammen med andre.

Ynglingefestivalen setter altså ingen krav til skolekorpsenes dyktighet eller repertoar, ei heller til antall medlemmer og medlemmenes alder. Vi forventer likevel at alle våre gjester viser vanlig folkeskikk, respekterer uniformen, og oppfører seg som verdige representanter for sine egne korps.

Hva forventes av gjestekorpsenes ledere?

Mange korpsfestivaler bruker gjestekorpsenes ledere til ymse gjøremål, f.eks. til brannvakter på skolene.

Ynglingefestivalen har ikke tidligere gjort brukt gjestekorpsenes ledere til brannvakter, men på grunn av skjerpede krav fra Horten kommune må vi desverre gjøre dette nå.

Utenom dette forventer vi av korpslederne at de passer på og tar vare på sine egne musikanter. Dette inkluderer organisering av egne musikanter når det er behov for dette, f.eks. i forbindelse med transport, aktiviteter og måltider.

Likeså håper vi at dere gir oss saklig og konstruktiv tilbakemelding hvis det er noe som er galt eller mangefullt.

Relaterte sider