Ynglingekorpset i Horten

Hva slags korps besøker Ynglingefestivalen?

Fra korps som ikke tidligere har besøkt oss får vi gjerne spørsmål om hva slags korps som besøker oss. Er det normalt at det er hovedkorpsene som kommer, eller får vi også besøk av juniorkorps eller aspiranter?

Svaret er enkelt: Vi får besøk av alle sammen!

Eller sagt på en annen måte; det er ikke noe fasitsvar på det der. I løpet av de årene vi har holdt på har vi hatt besøk av alle slags korps. Noen ganger er det kanskje bare juniorkorpset som kommer, andre ganger aspirantene. Og ofte kommer alle sammen.

Vi får også ofte besøk av små korps, uansett musikantenes aldre. I storkorpsene får alle anledning til å spille sammen uansett. Vi har også god tradisjon på å "kople" små korps sammen slik at de kan spille sammen. Alt som trengs er jo at de mer eller mindre tilfeldig har øvd inn noen av de samme marsjene.

Om ikke annet kan de jo spille festivalens fellesmarsjer, og minst en av disse er beregnet på de yngste.

Når er det vanlig å melde seg på?

Vi setter gjerne en ganske sen påmeldingsfrist, slik at alle får god tid til å diskutere om de vil besøke oss.

Påmeldinger tar vi mot fra januar etter at invitasjonen er distribuert.

Erfaringsmessig ser vi at mange venter en stund. De fleste påmeldingene får vi i den siste perioden før fristen går ut. Det gjør ingen ting for oss, men det kan være et sjansespill. Det har nemlig hendt at festivalen blir fulltegnet. Vi etter en øvre grense på hvor mange vi kan ta i mot (uten at vi sier det til noen) basert på antall skoler vi disponerer til overnatting og antall foreldre i våre egne korps som kan ta vakter.

Om vi har plass tar vi også i mot korps etter at fristen har gått ut. Her er det andre faktorer som spiller inn, nemlig om våre underleverandører klarer å levere det vi trenger på kort varsel. Så igjen, det er et sjansespill.

Hva slags tilbakemeldinger får vi fra de besøkende korpsene?

Her skulle vi selvfølgelig laget en slags referanseliste som blomstret med hyggelige adjektiver. Det har vi ikke.

Vi har et likevel et inntrykk av at de aller fleste av våre gjester er fornøyde. De forteller oss dette direkte, vi får hyggelige hilsner på mail, og det beste av alt: korpsene kommer tilbake.

Selvfølgelig får vi både ros og ris, det skulle bare mangle. Forhåpentligvis lærer vi noe nytt hver gang noen gir oss konstruktiv kritikk, i hvert fall endrer vi på opplegget der hvor det står i vår makt å gjøre det.

Relaterte sider