Ynglingekorpset i Horten

Påmelding, pris og frister

 1. Hvordan melder vi oss på festivalen?
 2. Hva er påmeldingsfristen?
 3. Hvor mye koster det?
 4. Kan vi melde oss av igjen?

Generelt om festivalen

 1. Hvordan forholder vi oss hvis det dukker opp nødsituasjoner eller medisinske behov?
 2. Hva skjer under Ynglingefestivalen?
 3. Hvem arrangerer Ynglingefestivalen?
 4. Hvem kan delta på festivalen?
 5. Hva slags korps er det som besøker oss?
 6. Når er det vanlig å melde seg på?
 7. Hva slags tilbakemeldinger får vi fra de besøkende korpsene?
 8. Hva slags avstander er det snakk om mellom festivalens aktiviteter?
 9. Hvor mange korps kan delta på Ynglingefestivalen?
 10. Hva forventes av gjestekorpsene?
 11. Hva forventes av gjestekorpsenes ledere?
 12. Hva vi håper dere forventer av oss
 13. Hvordan kan vi gi dere en tilbakemelding?
 14. Går det an å laste ned invitasjonen?
 15. Hva slags innkvartering tilbys?
 16. Hvem bor hvor?
 17. Er det behov for busstransport mellom festivalens spillesteder?
 18. Hvor er festivalkontoret?

Festivalprogram og aktiviteter

 1. Hvordan forholder vi oss hvis det dukker opp nødsituasjoner eller medisinske behov?
 2. Skal vi ha på oss uniform?
 3. Hva er "storkorps"?
 4. Hvem spiller i hvilket storkorps?
 5. Hvor marsjerer storkorpsene?
 6. Hvordan stiller vi opp i storkorps?
 7. Hvor stiller vi opp i storkorps?
 8. Hvilke fellesmarsjer spilles i storkorpsene?
 9. Hvilken trommemarsj brukes i storkorpsene?
 10. Er det noen konkurranser?
 11. Hva skjer under åpningsarrangementet lørdag formiddag?
 12. Hva skjer på kveldsarrangementet lørdag kveld?
 13. Hva skjer på hovedstevnet søndag?
 14. Hvor og hvordan stiller vi opp til hovedstevnet?
 15. Må vi øve inn eget repertoir for festivalen?
 16. Arrangeres det spilleoppdrag eller små konserter?
 17. Hva slags innkvartering tilbys?
 18. Hvem bor hvor?
 19. Hva er Aktivitetstorg?
 20. Er det behov for busstransport mellom festivalens spillesteder?
 21. Altså: Norgesmesterskap i Instrumentkasting??
 22. Hvor er stevnekontoret?
 23. Hva slags avstander er det mellom festivalens aktiviteter?

Innkvartering

 1. Hvordan forholder vi oss hvis det dukker opp nødsituasjoner eller medisinske behov?
 2. Hva slags innkvartering tilbys?
 3. Hvem bor hvor?
 4. Finnes det kiosk på skolene?
 5. Hva gjør vi med verdisaker og oppsyn av disse?
 6. Hva slags ordensregler gjelder på skolene?
 7. Må vi registrere oss ved ankomst?
 8. Finnes det noe tilbud om alternativt overnattingssted?
 9. Må gjestende korps gå brannvakter?
 10. Er det noe spesielt vi må ta med oss?

Diverse ting, råd og tips

 1. Hvordan forholder vi oss hvis det dukker opp nødsituasjoner eller medisinske behov?
 2. Hva bør musikanter og drillere ha med seg?
 3. Hva bør korpslederne ha med seg?
 4. Om vi har noen tips til "nybakte" korpsledere?
 5. Hva slags ordensregler gjelder på skolene?
 6. Må vi registrere oss ved ankomst?