Ynglingefestivalen

Den første Ynglingefestivalen ble arrangert i 1988. Etter dette har arrangementet blitt avviklet annethvert år. Unntaket er festivalen i 2016, som faktisk ble avlyst på grunn av for få påmeldte korps. Den påfølgende festivalen ble derfor arrangert året etter, i 2017.

Historiske tilbakeblikk

 1. Festival 1988
 2. Festival 1990
 3. Festival 1992
 4. Festival 1994
 5. Festival 1996
 6. Festival 1998
 7. Festival 2000
 8. Festival 2002
 9. Festival 2004
 10. Festival 2006
 11. Festival 2008
 12. Festival 2010
 13. Festival 2012
 14. Festival 2014
 15. Festival 2017
 16. Festival 2019

Hvem arrangerer Ynglingefestivalen?

Ynglingefestivalen blir arrangert av Ynglingekorpset, som igjen består av alle skolekorpsene i Horten kommune. Med som arrangør er også Horten Ungdomsmusikkorps.

Dette er korpsene:

(Alle korpenes hjemmesider åpnes på egne sider i nettleseren din. Ynglingefestivalen tar intet ansvar for innholdet på sider vi linker til. Det er fint hvis dere forteller oss om brutte linker.)

Ledergruppen i disse korpsene er styret i Ynglingefestivalen. Det praktiske arbeidet i forbindelse med planlegging av arrangementet utføres av en hovedkomite på noen få personer. Selve gjennomføringen av Ynglingefestivalen skjer som en "dugnad" hvor både musikere og foreldre fra alle skolekorpsene deltar.