Ynglingekorpset i Horten

Rutine i rom ved overnatting

Evakuering

Alle forlater rommet raskest mulig.

Brannvakter viser vei.

Brannvakt sjekker før dør lukkes:

  1. Alle har forlatt rommet
  2. Alle vinduer er lukket

Oppstilling

Alle stiller opp på parkeringsplass utenfor skolen.

Brannvakt teller opp antall.

Avvik på antall meldes brannvesenets ankomst.

Tilbake til...

Relaterte sider