Ynglingekorpset i Horten

En egen festivalkomite er ansvarlig for å sette sammen programmet. Selv om rammen rundt festivalen er ganske identisk fra år til år vil en rekke av detaljene i programmet endre seg etter hvert som planleggingen utvikler seg.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i programmet uten å varsle påmeldte korps.

Det er sannsynlig at klokkeslett blir endret, og det kan skje på kort varsel. Siste gjennomgang av programmet vil være å ledermøtet fredag kveld.

Fredag

 • [17:00] Stevnekontoret åpner.

  Alle korps må¨melde seg ved ankomst, det skjer på den skolen hvor dere skal bo.

 • [18:00] De første korpsene begynner å komme (håper vi)

 • [19:30] Kveldsmat serveres

  Korps som eventuelt ikke har kommet får sin kveldsmat når de kommer.

 • [20:00] Sosialt samvær på skolene

 • [20:00] "Kahoot" på Granly Skole.

 • [20:00] Øvelser i trommemarsj for storkorps på Holtan Ungdomssskole

  Trommeøvelsen besørges av Jon Klavenæs fra Marinemusikken.

 • [20:45] "Kahoot" på Holtan Ungdomsskole.

 • [20:45] Øvelser i trommemarsj for storkorps på Granly Skole

  Trommeøvelsen besørges av Jon Klavenæs fra Marinemusikken.

 • [22:00] Ledermøte på Holtan Ungdomsskole. Minst en leder fra hvert korps må møte.

 • [23:30] Ro på skolene

 • [00:00] Brannvaktene starter

Lørdag

Søndag

Relaterte sider