Ynglingekorpset i Horten

Oppstilling skjer utenfor den skolen dere bor på, Holtan Ungdomsskole eller Granly Skole.

Korpsene skal stille opp enkeltvis, og marjere ut etter anvisning på eget klokkeslett. Korpsene må selv bestemme når de skal ha fremmøte på skolen for å rekke egen avmarsj.

Uniform?

Vi får ofte spørsmål om korpsene skal tille i full uniform, eller om det er akseptert å bruke et enklere antrekk (for eksempel korpsgenser eller -tskjorte). Dette må dere bestemme selv. Generelt sett opplever vi at mange stiller i uniform, men at mange også foretrekker genser eller t-skjorte fordi det da er lettere å sette seg rett i bussen etter stevnet.

Generelle råd om uniformering under stevnet finner dere her.

Rekkefølge fra Granly Skole

Avmarsj første korps klokken 13:45. Deretter avmarsj hvert tredje minutt.

 1. Holmlia Skolekorps
 2. Eikeli Skolekorps
 3. Songdalen Skolekorps
 4. Hakadal Skolekorps
 5. Kongsberg Guttemusikkorps
 6. Østensjø Skoles Musikkorps
 7. Nøkleby Skolekorps

Marsjrute fra Granly Skole til Borre Idrettspark

 1. Marsjer ut fra parkeringsplassen, og ta til venstre bort sykkelstien.
 2. Ta til venstre bort Trimveien, og umiddelbart til høyre opp Grendeveien.
 3. Ta første gate til venstre, og følg Grendeveien, til denne butter i Framveien.
 4. Ta til venstre, og følg Framveien til denne butter i Trimveien. Her må dere slutte å spille, og marsjere kun på taktslag.
 5. Ta til venstre bort Trimveien, og til høyre inn porten til idrettsparken.

Rekkefølge fra Holtan Ungdomsskole

Avmarsj første korps klokken 14:05. Deretter avmarsj hvert tredje minutt.

 1. Sylling og Oddevalla Skolekorps
 2. Stokke Skolersmusikkorps junior
 3. Lillestrøm skolersmusikkorps junior
 4. Langesund Skolemusikk
 5. Flesberg Skolekorps
 6. Ammerud Skolersmusikkorps
 7. Ynglingekorpset

Marsjrute fra Holtan Ungdomsskole til Borre Idrettspark

 1. Marsjer ut i Grønligata, ta til venstre.
 2. Ta til høyre bort Haakonsgate.
 3. Følg Haakonsgate til den slutter i krysset med Julie Randers gate.
 4. Følg Julie Randers gate, og ta til høyre opp Framveien. (Hvis dere her treffer på korps fra Granly så må dere vente. Granlykorpsene har forskjøsrett!)
 5. Følg Framveien til denne butter i Trimveien. Her må dere slutte å spille, og marsjere kun på taktslag.
 6. Ta til venstre bort Trimveien, og til høyre inn porten til idrettsparken.

Defilering

Korpsene marsjerer inn på stadion i søndre sving etter anvisning fra stevnets funksjonær. Ved innannonsering skal korpset umiddelbart slå opp til den marsjen som er avtalt med stevnets konferansier. Når marsjen er ferdig spilles åtte takter trommemarsj før korpset går over til taktslag. Nordre sving rundes, og korpsene går deretter inn på gressmatten etter anvisning fra funksjonær.

Etter at hvert korps har marsjert inn på gressmatten blir det formelt ønsket velkommen av speaker. Etter dette kan korpset tre av. Det er satt ut faneholker langs søndre kortende av banen. IKKE legg igjen instrumenter på gressbanen!

NB: Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i dette programmet uten å varsle påmeldte korps. Mer informasjon blir gitt på ledermøtet.

Relaterte sider