Ynglingekorpset i Horten

Hva er "Storkorps"?

Storkorps er ganske spesielt for Ynglingefestivalen.

I korthet går det ut på at vi tar en rekke korps (normalt fire til seks) og setter sammen til ett KJEMPESTORT korps. Alle fanene plasserer vi ved siden av hverandre først i korpset, dernest kommer gjestekorpsenes tamburmajorer og alle drillerne. En av Ynglingekorpsets tamburmajorer går foran korpset og styrer det, mens aspiranter og ledere går bakerst.

På forhånd har musikantene øvd inn festivalens fellesmarsjer, og vi marsjerer gjennom gatene med disse.

Storkorpsene bruker alltid Ynglingekorpsets trommemarsj, og hvis det er nok trommeslagere lager vi paraderekke foran.

Storkorps passer for alle i korpset, også for aspiranter og juniorer. Selv om marsjene ikke "sitter" er det bare å være med likevel, fordi det alltid er mange andre som spiller. De fleste musikantene opplever det som en kjempeopplevelse å marsjere i korps sammen med 100 til 200 andre musikanter, og musikalsk sett er det et kjempetrøkk!

Dere trenger ikke være lokaltkjente i Horten for å finne frem etter disse rutene, for vi har "kjentfolk" foran. Men det er jo kjekt å vite hvor man skal marsjere, derfor har vi også beskrevet marsjrutene

Hvilke korps som skal spille sammen i storkorps finner du her.

Storkorps 1 - Stiller opp på Sentrum Skole (Øvre skolegård)

 • Dirigent og ansvarlig for oppstilling er: David Erichsen og Frank Christensen.
 • Tamburmajor: Emma Knudsen (Lysheim Skolekorps)
 • Oppslag: Christian Holmgaard (Lysheim Skolekorps)
 • Marsjrekkefølgen er: Gammel jegermarsj, Det går et festtog gjennntom landet og Prinsessemarsj
 • Ved ankomst biblioteket spilles: Gammel jegermarsj

Klikk her for å finne ut hvor Sentrum Skole er

Deltakere:

 1. Sylling og Oddevalla Skolekorps
 2. Stokke Skolers Musikkorps Junior
 3. Lillestrøm Skolekorps Juniorkorps
 4. Østensjø Skoles Musikkorps
 5. Flesberg Skolekorps
 6. Lysheim Skolekorps
 7. Åsgården skolekorps

Marsjrute:

 • Avmarsj fra Sentrum Skole (Øvre skolegård)
 • Opp Sentroveien.
 • Sving til venstre ned Åsgaten.
 • Sving venstre inn i Storgata.
 • Sving høyre inn Skippergata.
 • Sving høyre inn Langgata mellom Vektertorget og Torvgården.
 • Marsjer frem til Apotekergt, og stopp der.

Storkorps 2 - Stiller opp i Gjestehavna

 • Dirigent og ansvarlig for oppstilling er: Thomas Andersen og ANita Berg.
 • Tamburmajor: Silje Enghaug (Fagerheim og Falkensten Skolekorps)
 • Oppslag: Trommeslager fra Granly Skolekorps og/eller Horten Skolekorps
 • Marsjrekkefølgen er: Det går et festtog gjennom landet, Prinsessemarsj og Gammel jegermarsj
 • Ved ankomst biblioteket spilles: Det går et festtog gjennom landet

Klikk her for å finne ut hvor gjestehavna er.

Deltakere:

 1. Holmlia Skolekorps
 2. Eikli Skolekorps
 3. Songdalen Skolekorps
 4. Horten Skolekorps
 5. Granly Skolekorps

Marsjrute:

 • Avmarsj fra Gjestehavna
 • Sving til venstre ut på 310.
 • Sving høyre opp Nordre Enggate.
 • Sving venstre inn i Langgata.
 • Sving høyre inn på Falsengate (opp til Storgata ved Esso).
 • Sving høyre inn i Storgata.
 • Sving høyre ned Apotekergata.
 • Marsjer frem til Rådhuset, og stopp der.

Storkorps 3 - Stiller opp på Sentrum Skole (Nedre skolegård)

 • Korpsleder og ansvarlig for oppstilling er: Inge Mortensen og Norunn Ulvahaug.
 • Tamburmajor: Vilde Flatø (Fagerheim og Falkensten Skolekorps)
 • Oppslag: Vetle Fossum Hellstrøm
 • Marsjrekkefølgen er: : Prinsessemarsj, Gammel jegermarsj, og Det går et festtog gjennom landet
 • Ved ankomst biblioteket spilles: Prinsessemarsj

Klikk her for å finne ut hvor Sentrum Skole er

Deltakere:

 1. Kongsberg Guttemusikkorps
 2. Nøkleby Skolekorps
 3. Langesund Skolemusikk
 4. Ammerud Skoles Musikkorps
 5. Hakadal Skolekorps
 6. Fagerheim og Falkensten Skolekorps

Marsjrute:

 • Avmarsj fra Sentrum Skole (Nedre skolegård)
 • Gå ned Falsensgate.
 • Ta til venstre ned Storgata.
 • Sving høyre inn Skippergata.
 • Sving høyre inn på 310.
 • Ta til høyre opp Apotekergaten.
 • Marsjer frem til Rådhuset, og stopp der.

Oppstilling av storkorps

Oppstilling skjer i følgende rekkefølge:

 1. Faner (ved siden av hverandre)
 2. Gjestekorpsenes tamburmajorer
 3. Drill
 4. Ynglingekorpsets tamburmajor
 5. Paraderekke (hvis nok trommeslagere)
 6. Fløyter
 7. Klarinetter
 8. Saksofoner
 9. Horn
 10. Slagverk
 11. Tromboner
 12. Baryton
 13. Tuba og Baryton saksofon
 14. Kornetter og trompeter

Aspiranter og juniorer skal selvfølgelig også være med. Alle som kan spille en eller flere av marsjene skal selvfølgelig være med å spille, og stiller opp instrumentvis med hovedkorpset. De som ikke spiller blir plassert "inne" i korpset for å fylle ut eventuelle hull, eller marsjerer bakerst.

Relaterte sider