Ynglingekorpset i Horten

I løpet av Ynglingefestivalen ønsker vi å spre korpsmusikk til så mange som mulig.

Dette gjør vi å sende gjestende og egne korps ut på spilleoppdrag i Horten og omegn lørdag og/eller søndag formiddag.

Hvert korps disponerer selv den tiden de har til rådighet for spilleoppdraget, og de bestemmer selv hva de vil spille og hvor mye de vil spille. Siden spilleoppdragene er frivillig er det også mulig å reservere seg. Vi setter opp et enkelt trommesett på hvert spillested.

Merk at vi ikke har anledning til å sette ut notestativ. Det må dere ha med selv.

Om spilleoppdragene

Vi setter opp to og to korps på hvert oppdrag. Hvordan dere fordeler spillingen kan dere avgjøre selv; enten kan dere spille annethvert nummer, eller så kan dere ta en halvtime hver. I festivalens ånd oppfordrer vi dere til å finne noe dere kan spille sammen!

Spillesteder

Lokasjon 1: Gågata utenfor Torggården Kjøpesenter - Klikk her for å finne ut hvor Torggården Kjøpesenter er.

Lokasjon 2: Gågata utenfor inngangen til Sjøsiden - Klikk her for å finne ut hvor Sjøsiden Kjøpesenter er.

Lokasjon 3: Horten Gjestehavn - Klikk her for å finne ut hvor Horten Gjestehavn er.

Lørdag

13:00 / Lokasjon 1: Eikli Skolekorps og Langesund Skolemusikk

13:00 / Lokasjon 2: Sylling og Oddevalla Skolekorps og Kongsberg Guttemusikkorps

13:00 / Lokasjon 3: Lillestrøm Skolekorps Juniorkorps og Ammerud Skoles Musikkorps

14:00 / Lokasjon 1: Hakadal Skolekorps og Fagerheim og Falkensten Skolekorps

14:00 / Lokasjon 2: Holmliaskolenes Musikkorps og Horten Skolekorps

Søndag

Søndag formiddag arrangerer vi "promenadekonsert" i Lystlunden. Det er byparken i Horten hvor musikkpaviljongen og et lite lydanlegg står til disposisjon. Konserten blir avertert i lokalpressen, og hvis det blir bra vær kan vi jo håpe på en tilhørere også!

Fremmøte klokken 09:30.

Vi oppfordrer de andre korpsene til å komme ned til byparken for å høre på.

Klikk her for å finne Lystlunden på kartet

Relaterte sider